Privacyverklaring

Geen cookies

Het lijkt misschien ongastvrij, maar bij mij krijg je er geen cookies bij. 

Ik verzamel via deze website geen persoonsgegevens en Google Analytics gebruik ik niet. Ik heb geen weggever of nieuwsbrief waarvoor je je kunt inschrijven in ruil voor je e-mailadres. Ook geen contactformulier. En je kunt geen reacties plaatsen op mijn site (dat kan wel onder mijn posts op LinkedIn, als je dat graag wilt). 

Pak gerust zelf een koekje bij je koffie als je mijn site bekijkt. Of we spreken een keer af om samen koffie te drinken, krijg je er van mij een koekje bij. 

Wat doe ik met de gegevens die jij me verstrekt?

Als je me belt zonder nummerherkenning uit te zetten of als je me een e-mail stuurt, dan heb ik je telefoonnummer in het adresboek op mijn telefoon of je e-mailadres in mijn mailbox. Die gebruik ik alleen om te reageren. 

Als ik een offerte voor je maak, dan gebruik en bewaar ik de gegevens die jij daarvoor aan mij verstrekt. Als ik voor je werk, gebruik ik je gegevens om contact te houden en voor mijn administratie. Ik bewaar ze dan zolang dat wettelijk nodig is: 7 jaar. 

Ik stuur je zonder jouw toestemming geen reclame. Ik beloof dat ik je gegevens niet doorgeef of verkoop aan derden.